Informace k nástupu do školky

Vážení rodiče, 

níže Vám předáváme informace k znovuotevření školky, které jsme obdrželi od ředitelky mateřské školy Svojetice.

 

Jak bude provoz školky zajištěn ?

1. Součástí pokynů a podmínek provozu s nastavenými hygienickým opatřeními je čestné prohlášení o bezinfekčnosti a poučení o rizikovosti. Připomínám, že je nutné jeho předání při příchodu do školky  / raději přidávám ještě jednou do přílohy /.

2. Protože nedisponuji dostatečným počtem personálního zajištění z důvodů rizikovosti, bude provoz probíhat pouze ve dvou třídách – Včelky a Motýlci. Nahlášené děti ze třídy Berušky budou spojeny se zbytkem třídy Motýlci. Pokud by bylo ve třídě Včelky výrazně méně dětí než v druhé skupině, budu muset některé starší děti z Motýlků  nebo sourozence na tuto dobu umístit do třídy s nižším počtem dětí / třída Včelek /. V případě přesunu bych Vás písemně informovala.

3. Provoz školy 7 – 17 zůstává zachován pro obě skupiny. Tyto skupiny / třídy / se nebudou spojovat ani při pobytu na zahradě. Pokusíme se zachovat každou skupinu v jiné části zahrady, stejně jako v objektu budovy. 

4. Hračky z domova

Vysvětlete dětem , prosím, že v tuto dobu nosit hračky z domova není bezpečné. Domluvte se maximálně na mazlíčkovi na spaní, kterého necháte v sáčku na poličce a dítě si ho vezme na odpočívání a po spánku ho vrátí zpět do sáčku na místo.

5. Roušky

Děti ve školce roušku mít nemusí, ale někteří v ní získaly pocit jistoty. U koho tomu tak je, rozhodně mu nebudeme bránit v jejím nošení, pouze počítejte s dostatečným množstvím na výměnu. Pro všechny platí povinnost 2 roušky v sáčku na polici v šatně pro případ přesunu z důvodu výskytu dítěte nebo zaměstnance s podezřením nákazy / jedná se o jistý druh evakuace mimo budovu /. V pokynech z MŠMT vzešlo toto upozornění a zapomněla jsem ho v předešlé korespondenci uvést.

6. S čím je třeba při nástupu do školky počítat ?

Nejsme jako instituce s limitovanými možnostmi schopni zajistit maximální ochranu dětí a zaměstnanců školy. Tzn. dvoumetrové odstupy dětí mezi sebou, neúčast při společné hře, stolování na kilometrové vzdálenosti. Přestože se budeme snažit o maximální dodržování všech hygienických pravidel, není opravdu reálné zajistit, abychom i přes plné nasazení zaměstnanců školy uhlídali sociální kontakt. Děti se chodí s paní učitelkami pomazlit, budou nám potřebovat sdělit své pocity a zážitky. A ani jedna z nás je nedokážeme od sebe odstrčit nebo odehnat.

Situace je nová nejenom pro nás, ale je neuchopitelná i pro ně. Reaguji na nově nahlášený případ nákazy ve školce v Praze, kdy se i přes veškerá opatření nákaza vyskytla.

7. Odpolední kroužky

V odpoledních hodinách nebudou probíhat žádné kroužky. Došlo by ke spojování dětí, které není doporučeno. S lektory jsem mluvila a požádala je, aby Vás oni informovali o řešení a kompenzaci uhrazených lekcí.

U některých aktivit se již řeší, v lepším případě je už vyřešeno.

8. Příchod do školky

Budeme se snažit o pružné “odbavení cestujících”, přesto je nutné počítat, že v případě většího počtu návštěvníků při příchodu do školky, může dojít ke zdržení.

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení.

Přeji Vám všem příjemné slunné dny v plném zdraví a  dostatek energie do dalších dnů.

S pozdravem 

Sylva Miškovská – ředitelka školy