Informace k čipování

Dne 5.12.2019 proběhlo první kolo čipování nádob na směsný komunální odpad.

Čipování se konalo v době od 6:00 do 16:30 hod., a to z větší části napravo od Choceradské (Podemlejnská, Točitá, Na Kopci, Na Skále, …).

Opačná strana obce zatím z kapacitních důvodů byla načipována pouze v jižní části (K Jezírku a okolí). Zbývající popelnice, které načipovány dosud nebyly, se budou čipovat příští čtvrtek (12.12.) ve stejném časovém rozmezí, a to bez ohledu na to, zda tento termín je z hlediska čtrnáctidenního cyklu pro danou domácnost svozový či nikoliv. Čipují se popelnice prázdné, tzn., že i když příští čtvrtek spadá do sudého týdne, budou vyvezeny a načipovány i nádoby, které v tomto termínu vývoz plánovaný nemají.

Čipování nádob na separovaný odpad proběhne až v následujícím roce.

 

Bez ohledu na čipování, svozový režim tříděného odpadu z domácností bude probíhat ve stanoveném režimu (plast – lichá středa, papír – sudý pátek).

 

Jak poznám, že je moje popelnice opatřena čipem?

Očipovaná popelnice se pozná podle toho, že má čip (samozřejmě), ale ten u plastových nádob není na první pohled patrný, protože se ukrývá pod horním lemem na (pohledové) levé straně. Mnohem zřetelnější je však etiketa s čárovým kódem nalepená zboku na popelnici.

U plechových 110 lit. popelnic je to mnohem zřetelnější – tam je z čelní strany vidět tzv. “puk”, tedy plastový kotouč s čipem o průměru cca 6 cm.