Fotky z Mikuláše

V podvečerních hodinách soboty 2.12.2017 navštívil naši obec Mikuláš s anděly a čerty.

Mikuláš si vyslechl od všech přítomných dětí básničky a andělé odměnili děti pěkným balíčkem se sladkostmi, dětskými časopisy i překvapením. Celkem bylo rozdáno 124 balíčků.

 

 

 

Hudbu zajistil DJ David Škopek, zpívala Zuzana Hofmanová a Lukáš Pařík.

Organizátory této akce byl opět Obecní úřad Svojetice. Organizačně akci zajišťovala Renáta Baťková a Jana Marková.
Děkujeme sponzorům: paní Jiránkové, paní Mitášové, panu Strnadovi (Pivnice Na Skále).
Velké poděkování patří panu Markovi, paní Marešové, panu Jacákovi, panu Pačesovi, slečnám Viki a Romaně a Filipovi, bez kterých by děti neměli respekt z Mikuláše, strach z čertů a ochranu andělů. Panu Pačesovi děkujeme také za velkou pomoc při stavbě Betlému a výzdobě parku. S vytvořením výzdoby pomohla paní Bajerová a s přípravou balíčků paní Kölblová a paní Zaal.

fotky z akce jsou ve Fotogalerii