Důležité upozornění

Víkend se opravdu povedl, bylo krásně, slunečno. Děti v sobotu pouštěly draky , někdo pracoval na zahrádce, jiný si vyjel na kole.

 

 

 

Bohužel někteří majitelé pozemků si usmysleli, že tyto krásné dny znepříjemní svým sousedům a sobě uklidí zahradu tím, že spálí co se dá nebo poseká zahradu v neděli odpoledne.

Takže čerstvě vyprané prádlo už nebylo voňavé, odpolední káva na terase šla vypít jedině s plynovou maskou a špunty v uších….

Opakovaně tímto upozorňujeme vlastníky pozemků, aby dodržovali platné zákony, zejména Zákon o ochraně ovzdušíObecně závaznou vyhlášku č.3/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

Je zakázáno: spalovat suchý rostlinný materiál v období od 1.4. do 31.10. a dále po celý rok v neděli a ve státní svátek. Dále je zakázáno pálit obaly od plastů, igelity, chemicky ošetřené dřevo, dřevo nalakované či barvené, vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemikálie, materiály u kterých vzniká velké množství škodlivých emisí…

Toto se nevztahuje na spalování suchého kusového dřeva, které není znečištěno chemickými látkami – tím je myšlen např. ohýnek pro opékání buřtů.

Suchý rostlinný materál nejsou větve ještě se zeleným jehličím nebo pomočená sláma od koní, tak jak se někteří domnívají!

Od 1.11. lze tedy kromě neděle a svátků spalovat rostlinné materiály, ale pouze SUCHÉ! Neznamená to, že budeme pálit vše, co na zahradě chceme zlikvidovat.

 

Podnikající fyzické a právnické osoby musí plánované pálení rostlinných zbytků nahlásit příslušnému operačnímu středisku HZS. Při pálení většího množství zbytků ostatními občany se nahlášení HZS doporučuje. Pálení se nahlašuje na stránkách https://paleni.izscr.cz/paleni

Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích! Ohniště musí být minimálně 50 metrů od lesa ideálně na hliněném podkladě.

Na Obecním úřadě jsou k dispozici popelnice na bioodpad, ve Struhařově je kompostárna.

Biologický odpad také můžete využít na své zahradě – větve lze štěpkovačem rozdrtit a dát do kompostu, listí přihrnout ke kmeni stromů, kde se z nich uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy…

Vážení neukáznění paliči, uvědomte si prosím, že svým bezohledným chováním znepříjemňujete život svým sousedům, kazíte ovzduší všem v obci, svým chováním můžete způsobit škodu ostatním a vystavujete se mimo jiné i pokutám ve výši až 150 000 Kč za porušení platných předpisů.

Všem ostatním děkujeme za čistý vzduch a ohleduplnost k ostatním občanům.