DŮLEŽITÁ INFORMACE OHLEDNĚ ÚPLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACE LOUŇOVICKÁ VE SVOJETICÍCH OD 3. LEDNA 2024

Občané Svojetic a okolí budou od začátku nového roku ovlivněni plánovanými pracemi na rekonstrukci komunikace Louňovická. Tato rekonstrukce má za cíl vylepšit infrastrukturu a zlepšit bezpečnost komunikace, avšak s sebou nese dočasné omezení.

Termín a rozsah prací:

Od 3. ledna 2024 budou zahájeny práce na rekonstrukci komunikace Louňovická ve Svojeticích. Uzavřen bude úsek od mateřské školy směrem k obci Louňovice (viz přiložená mapka). Během této doby nebude tato část komunikace přístupná – daný úsek bude zcela uzavřen.