DPI – Pozor odpojení elektřiny

Vážení občané, 

chtěli bychom Vás informovat ohledně DPI (dodavatel poslední instance).

Vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu cen energií na velkoobchodních trzích, ke kterému došlo na podzim uplynulého roku, ztratili někteří dodavatelé energií schopnost dostát závazkům vůči svým zákazníkům. Dotčení zákazníci tak ze dne na den ztratili svého původního dodavatele a ze zákona přešli pod dodavatele poslední instance (dále jen „DPI”). S těmito dodavateli byla dohodnuta mimořádná spolupráce. Jde o potřebu řešit urychleně situaci těch zákazníku, kteří v režimu DPI stále zůstávají. V polovině dubna totiž hrozí všem, co doposud nemají uzavřenou standardní smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií a tím pádem následné odpojení od dodávky plynu a elektřiny.

Domácnosti, které jsou takto ohroženy, budou přímo kontaktovány pracovníky Úřadu práce ČR s cílem upozornit je na možnosti řešení jejich situace a pomoci ze strany státu. Mezi osobami, které dosud v režimu DPI zůstávají, mohou být ti nezranitelnější z našich občanů. Je nezbytné vynaložit veškeré síly k tomu, abychom těmto osobám pomohli problém vyřešit. Úřad práce ČR je připraven udělat v tomto ohledu maximum, aby podchytil co největší počet těch, kteří se mohou v důsledku odpojení od energií ocitnout v hmotné nouzi. Aktuálně se jedná o přibližně 6000 odběratelů plynu, celkově asi 30 000 odběratelů elektřiny a plynu.

Pod následujícími odkazy naleznete pomocné informace k problematice dodávek energií:

Leták_praktické otázky

Energokrize-Pomoc