Doporučení kraje v souvislosti s šířením koronaviru

V souvislosti s rizikem nákazy nového virového onemocnění označovaného COVID – 19 (chcete-li koronavir) Středočeský kraj vydal na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Středočeského kraje doporučení zákazu návštěv v domovech pro seniory, resp. jejich maximálního možného omezení. Z dosavadních dostupných dat, která vyplývají ze známého vývoje onemocnění koronavirem, jsou právě senioři nejrizikovější skupinou lidí. Právě u nich je zastoupeno nejvyšší procento úmrtí. Z toho důvodu bylo z preventivních důvodů rozhodnuto obyvatele domovů chránit, a vyplývá z toho i výše uvedené jednoznačné doporučení (více v přiloženém letáku).

Doporučení kraje v souvislosti s šířením koronaviru