Distribuce nádob na separovaný odpad

S firmou FCC bylo dojednáno, že nádoby na separovaný odpad budou občanům, kteří si o ně zažádali, přistaveny přímo k nemovitosti  a to ve čtvrtek 12.12.2019.

Pokud firma FCC nestihne v daný den dodat nádoby všem občanům, budou jim dovezeny dodatečně.