Desinfekční prostředky pro seniory

Vážení občané,
v návaznosti na již uskutečněný výdej desinfekčního prostředku občanům
(26.3.) se obec snaží obstarat další dodávky. Protože jsou však reálná množství, která je možno aktuálně sehnat značně limitovaná, budeme zajišťovat desinfekční prostředek přednostně pro ty nejohroženější z nás a to pro seniory nad 70 let, kteří si nevyzvedli (nebo pro ně jejich rodina atd..) prostředek již 26.3.
OÚ bude zajišťovat postupně doručení seniorům do jejich bydliště pracovníky OÚ. Distribuovat budeme v množství 0,5 litru / dům s tím, že prostředek již bude dodáván v plastových lahvích, které se podařilo OÚ nakoupit.
Snažíme se všemi cestami sehnat větší množství prostředku, abychom měli k dispozici i pro další občany.

Děkujeme za trpělivost a ohleduplnost k ostatním občanům v této náročné době.