Darujme si k Vánocům opravené stezky

„Pomozte nám opravit značení, tabule a lavičky pro pěší a cyklisty.“

Adventní a předvánoční čas nabádá k rozjímání, soucítění a podpoře opuštěných, slabších či jinak znevýhodněných. Lidé v tento čas také častěji přispívají do sbírek z různých koutů naší republiky či zahraničí. Sbírka, kterou už na začátku roku vyhlásil Ladův kraj, se přímo týká nás všech, a přesto jí veřejnost či místní a místně působící firmy přehlížejí.

Jedná se o stezku Krajem Josefa Lady, které je už přes deset let! Cílem sbírky je shromážďovat prostředky na opravy odpočívek, lavic, infotabulí i značení.

  

 

Okružní stezka Krajem Josefa Lady, dlouhá 76 km, spojuje svazkové obce  a zajímavá místa v regionu. Stezka je značena červeným květem. Najdete zde například Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny, obdivovat budete moc i scenérie řeky Sázavy, Přírodní park Velkopopovicko a mnohé další zajímavosti. Trasa vede vesměs po značených cyklotrasách nebo turistických trasách.

Je to i příležitost nejen pro jednotlivce, ale i pro malé či velké firmy, jak se podílet na zlepšování svého okolí. Můžeme teď něčím konkrétním ukázat, že nám není krajina mezi Prahou a řekou Sázavou lhostejná.

JAK PŘISPĚT?

JEDNOTLIVCI, FIRMY, ORGANIZACE – POŠLETE PŘÍSPĚVEK NA ÚČET SBÍRKY LADOVA KRAJE.

107 – 1172230237/0100 (Komerční banka)

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI, KAŽDÁ KORUNA BUDE UŽITEČNÁ!

ꙮVystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. ꙮMůžeme vystavit reprezentační dárcovský certifikát:

                „Tato osoba/společnost/firma/sdružení, apod. podporuje kraj Josefa Lady“.

ꙮDárce pozveme na otevření obnovené stezky. ꙮZveřejníme na webu a Facebooku Ladova kraje.

ꙮMůžeme umístit jméno/logo na konkrétní vybraný venkovní mobiliář (závisí na výši daru).

 

Předem všem dárcům děkujeme za každou věnovanou korunu. Svým příspěvkem dokážete, že Vám, občanům malebného kraje za humny Prahy, není jejich okolí lhostejné.

_______________________________________________________________________________

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj není typicky komerční podnik ani charitativní organizace a právě proto je pro něj náročné nacházet zdroje na opravy vybavení na stezkách. Svazek byl založen před 18 lety s cílem podpořit mikroregion s dvaadvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi. Kromě legislativní pomoci obcím se stará o udržování mezi obecní spolupráce, rozvoj kultury, sportu, udržování tradic, atd. Starostové všech dvaceti čtyř obcí Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení veřejné sbírky a věří, že si lidé uvědomí, že stezky jsou součástí jejich okolí, nejsou samozřejmostí a vyžadují péči, aby byly zachovány.

_______________________________________________________________________________________________

Autor: Bc. Hanka Bolcková, Ladův kraj, Dobrovolný svazek obcí