Další setkání dětí z MŠ v knihovně

Obecní knihovna SvojeticeMateřská škola Svojetice

v rámci programu Komunitního centra MINIMAX ve Svojeticích

a

projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

pořádá pro děti pravidelná setkání „CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

ve čtvrtek 14. 6. v 10 : 15 hodin – TŘÍDA MOTÝLCI
ve čtvrtek 21. 6. v 10 : 15 hodin – TŘÍDA VČELKY

POSLEDNÍ SETKÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018

Čeká nás:
Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice
Poslech čteného textu, hádanky a kvízy

 

Poděkování

Děkujeme paní knihovnici Haně Bajerové za přípravu pestrého programu pro děti.
Těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.
MŠ Svojetice