Článek v učitelských novinách – seminář o školství pořádaný DSO LOŠBATES

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o nedávném článku zveřejněném v Učitelských novinách. Článek vznikl v reakci na akci Hubert II, semináře, který se zaměřil na vzájemnou spolupráci mezi učiteli a rodiči. Tématem semináře bylo „Učitelé a rodiče: boj, nebo spolupráce? Jak na to, aby fungovala vzájemná součinnost a komunikace“.

Seminář byl uspořádán dobrovolným svazkem obcí LOŠBATES společně s Ředitelskou akademií a pod záštitou MAP Říčany.

Seminář zaznamenal vysokou účast učitelů z celého širokého okolí Louňovic a z okolních okresů, ale také zástupce z řad rodičů, což ukazuje na snahu o vzájemné porozumění a spolupráci mezi oběma stranami vzdělávacího procesu.

Za LOŠBATES publikum přivítali starostka Svojetic Martina Vedralová a starosta Štíhlic Jozef Kučák.

Dále se semináře účastnili učitelé z mnoha škol.

Cílem akce bylo osvětlit a hledat konstruktivní přístupy k posílení spolupráce mezi učiteli a rodiči ve prospěch vzdělávání a rozvoje dětí. Seminář se zaměřil na klíčové otázky, jak vytvářet prostředí pro efektivní komunikaci, jak rozvíjet partnerství mezi učiteli a rodiči a jak společně podporovat vzdělávací proces.

Více informací se dozvíte v přiloženém článku z učitelských novin:

Článek – učitelské noviny