Čipování popelnic

Informujeme občany obce Svojetice, že dne 5.12.2019 (čtvrtek) bude zahájeno čipování všech nádob na směsný komunální odpad a nádob pro svoz separovaného odpadu v obci. Instalované čipy budou sloužit k identifikaci nádob a ke zpřesnění evidence svezených nádob.

Žádáme tímto všechny občany, aby dne 5.12.2019 vystavili ke svozu a k označení (před plot, před branku svého rodinného domu) všechny popelnice používané ke sběru směsných a separovaných odpadů, a to i ty nádoby, které jsou vystavovány pouze mimořádně nebo v zimním období, tak, aby je zaměstnanci společnosti FCC Česká republika, s.r.o. mohli opatřit čipem. Prosíme o ponechání nádob před Vašimi nemovitostmi po celý den.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.