Modernizace systému odpadového hospodářství – čipování + nádoby na separovaný odpad do domácností

V minulých týdnech proběhlo ve Svojeticích čipování nádob na směsný odpad.

Z kapacitních důvodů se firmě FCC nepodařilo očipovat veškeré nádoby v obci, za což se omlouvá.

Další čipování bude probíhat v lednu a v únoru během svozových dní. Pokud vlastníte neočipovanou popelnici, sdělte nám tuto informaci, nejlépe prostřednictvím e-mailu (podatelna@svojetice.cz), a my vše předáme firmě FCC k vyřízení.

Dokud nebude čipování ukončeno, budou všechny popelnice (tedy i neočipované) v příštím roce vyváženy – musí však mít platnou známku.

Čipování nádob na separovaný odpad bude probíhat v příštím roce.

Bez ohledu na čipování, svozový režim tříděného odpadu z domácností bude probíhat ve stanoveném režimu (plast – lichá středa, papír – sudý pátek).

Firma FFC nám sdělila, že vzhledem k nedostatku nádob na separovaný odpad, bude jejich další distribuce do domácností probíhat až v příštím roce.

Jak poznám, že je moje popelnice opatřena čipem?

Očipovaná popelnice se pozná podle toho, že má čip (samozřejmě), ale ten u plastových nádob není na první pohled patrný, protože se ukrývá pod horním lemem na (pohledové) levé straně. Mnohem zřetelnější je však etiketa s čárovým kódem nalepená zboku na popelnici.

U plechových 110 lit. popelnic je to mnohem zřetelnější – tam je z čelní strany vidět tzv. „puk“, tedy plastový kotouč s čipem o průměru cca 6 cm.

Více informací naleznete pod odkazy níže:

 

HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍCH NÁDOB