Modernizace systému odpadového hospodářství – čipování + nádoby na separovaný odpad do domácností

Zanedlouho se Svojetice připojí k obcím, kde bude zaveden systém modernizovaného odpadového hospodářství. Tato modernizace spočívá jednak ve změně způsobu vedení svozové evidence- čipování (načtení dat prostřednictvím čipu umístěného na popelnici), a dále pak v možnosti zavedení separačních nádob na tříděný odpad (papír, plasty) do jednotlivých domácností.

Více informací naleznete pod odkazy níže:

Dne 5.12.2019 (čtvrtek) bude zahájeno čipování všech nádob na směsný komunální odpad a nádob pro svoz separovaného odpadu v obci. Instalované čipy budou sloužit k identifikaci nádob a ke zpřesnění evidence svezených nádob.

Svoz separovaného odpadu v nádobách přímo od občanů bude probíhat od 1.12.2019 a to v termínech:

Plast – STŘEDA lichý týden  (Žlutá nádoba)

Papír  – PÁTEK sudý týden  (Modrá nádoba)

Nádoby na separovaný odpad jsou z důvodu malých skladovacích prostor dováženy po menších počtech. Občané, kteří nahlásili zájem o pořízení nádob na separovaný odpad budou postupně informováni o možnosti vyzvednutí nádob na obecním úřadě.