Chřástal k nám letos nezavítal

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali o aktuální situaci týkající se chřástala polního v oblasti Významného krajinného prvku, na základě informací obdržených od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Podle odborníka, zoologa z přírodovědecké fakulty UK, se letos chřástal polní v této oblasti nevyskytuje. Dne 19. června 2024 byla v pozdních večerních a časně ranních hodinách provedena kontrola luk v oblasti VKP, jak je znázorněno na mapě níže. Cílem bylo zjistit přítomnost teritoriálního samce chřástala polního, což by naznačovalo možnost hnízdění.

Kontrola probíhala formou pochůzky a použití hlasové reprodukce, což je spolehlivý způsob, jak ověřit přítomnost tohoto druhu. Přítomnost chřástala polního se nepodařilo potvrdit.