Upozornění – bílá dodávka

Na základě telefonické informace upozorňujeme, že se v obci pohybuje podezřelá bílá dodávka. Majitelce jednoho domu řidič řekl, že si objednali dřevo, což nebyla pravda a následně ujel… Prosím buďte pozorní a všímejte si svého okolí, zejména cizích osob. V případě podezření kontaktujte Policii ČR. Obecní úřad Svojetice

Výměna vodoměrů

Cejchovní výměna vodoměrů v roce 2017 Od 1. 7. 2017 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů (s cejchem 2011 a popř. starším) v nemovitostech v obci Svojetice. Tuto výměnu budou provádět zaměstnanci provozovatele, Jiří Antoš, Václav Šretr, Richard Erben, kteří se na vyžádání prokáží občanským průkazem. O výměně vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni telefonicky, popř. prostřednictvím letáku do schránky. Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru. Děkujeme za spolupráci. I.T.V. CZ s.r.o., provozovatel vodovodu v obci Svojetice www.itvcz.eu, mail: provoz@itvcz.eu,…

Přerušení dodávky elektřiny dne 15.6.2017

Upozorňujeme na plánované přerušení dodávky elektřiny dne 15.6.2017 od 7:30 do 17:30 hod. Jedná se o velkou část obce, více informací naleznete v oznámení. Informace o odstávce budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. Svojetice 101 ,  104 ,  11 ,  12 ,  130 ,  142 ,  16 ,  17 ,  18 ,  19 ,  239 ,  37 ,  395…

Upozornění na únik fekálií – ulice Na Obci (u jezírka)

Vážení občané, upozorňujeme na únik fekálií z kanalizačního řadu na pozemku u č.ev. 0327. Tato havárie nastala v důsledku chybného postupu při individuální výstavbě kanalizační přípojky. Je nebezpečí kontaminace studní v okolí této nemovitosti. Doporučujeme vlastníkům nemovitostí v okolí nepoužívat studnu do doby, než si necháte udělat rozbor vody a budete mít jistotu, že je voda nezávadná. Starostka obce Ivana Dubská

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení vlastníci či nájemníci pozemků, zemědělci, občané, jménem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vás chceme upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč. Zemědělec — ze zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti máte povinnost, pokud hospodaříte v honitbě, informovat před blížící se sečí uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření proti ztrátám na zvířatech. Informovat můžete také pomocí portálu http://senosec.czu.cz/ Myslivec — Uživatel honitby — myslivec se aktivně…

Přerušení dodávky elektřiny 2.5.2017

Upozorňujeme na plánované přerušení elektřiny v části obce dne 2.5.2017 Níže uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky. Jedná se zejména o ulice nebo jejich části: 10:00 až 12:30 ke stažení Choceradská 5, 33, 80, 99, 119, 125, 195, 236, 291, 310 K Tehovci 212, 223 Mukařovská 114, 188, 213, 218 Podemlejnská 196, Srbínská 211 a 225 Struhařovská 184, 222, 247 č.p. 24, 70/1, 176, 189,…

Upozornění – přerušení dodávky elektřiny 7.4.2017 v části obce

Upozorňujeme na plánované přerušení elektřiny v části obce dne 7.4.2017. Jedná se zejména o ulice nebo jejich části: Za Hřištěm, Borůvková, Na Kopci, Na Skále, Spojovací, Stará Cesta, Choceradská, K Jezírku, Kamenická, Krátká, Na Obci, Spojovací, U Topolu. Dále se přerušení elektřiny týká vybraných čísel popisných či parcel. Více v Oznámení. Oznámení č.1 ke stažení Oznámení č.2 ke stažení Oznámení č.3 ke stažení