Podemlejnská – stavební povolení

Informujeme vás, že Obec Svojetice po dlouhém vyřizování obdržela stavební povolení na stavbu nazvanou: „Svojetice – ul. Podemlejnská a Srbínská“. Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace a přilehlých ploch v ulici Podemlejnská a Srbínská včetně odvodnění ploch. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem. Podél ulice Podemlejnské je navržen chodník, který bude ze zámkové dlažby. Odvodnění bude do stávajících a nově navržených uličních vpustí, dále budou doplněny šachty pro zajištění čištění. Napojení bude do stávajícího potoka.

Knihovna – uzavření 21.11. – 5.12.2018, novinky

Svojetická knihovna rozšířila pěkný knižní fond k zapůjčení cca o 400 nových knih pro děti a dospělé z dlouhodobé zápůjčky z Regionální knihovny Benešov. Dále oznamujeme čtenářům, že ve dnech 21.listopadu, 28.listopadu a 5.prosince 2018 bude knihovna z provozně – technických důvodů pro čtenáře uzavřena. Knihovna bude opět otevřena 12.12.2018 a tento den také proběhne autorské čtení spisovatelky dětských knih – paní Terezie Radoměřské. Na slavnostní akci jsou všichni srdečně zváni. Dne 13.listopadu se bude konat pravidelný…