Aktuální informace k termínům svozu bioodpadu, Kontejner na bioodpad u ČOV

Vážení spoluobčané, termíny pro svoz bioodpadu v listopadu jsou následující:

– popelnice na bioodpad (hnědé) – 3.11. a 17.11. (úterky)
– velkoobjemový kontejner u ČOV – 1.11., 8.11. a 15.11. (neděle)

U kontejneru na bioodpad u ČOV došlo k prodloužení termínu do poloviny listopadu.