Akce Čistý Ladův kraj, jak se uklízelo ve Svojeticích

Vážení občané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o akci, která se konala na začátku letošního jara. Dne 6. dubna 2024 se naše obec Svojetice již tradičně zapojila do akce Čistý Ladův kraj. Díky krásnému slunečnému počasí a nadšení našich dobrovolníků se podařilo uspořádat nezapomenutelný den plný spolupráce a dobré nálady.

S velkou hrdostí musíme zmínit, že se této akce zúčastnilo celkem 28 osob, z nichž bylo 15 dětí. Je skvělé vidět, že naše mladší generace je vedena k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a že i ony přiložily ruku k dílu. Díky jejich úsilí a nadšení se nám podařilo zbavit okolí Svojetic přibližně 300 kg odpadu.

Chceme touto cestou srdečně poděkovat všem, kteří se na úklidu podíleli. Rovněž děkujeme Ladovu kraji za poskytnutí kontejneru na odpad.

Těšíme se na další společné setkání při příštím ročníku akce Čistý Ladův kraj a věříme, že nás bude ještě více. Společnými silami můžeme dosáhnout čistějšího a krásnějšího prostředí pro nás všechny.