Přerušení dodávky elektřiny dne 7.6.2017

Upozorňujeme na plánované přerušení dodávky elektřiny dne 7.6.2017 od 7:30 do 17:30 hod. Jedná se o velkou část obce, více informací naleznete v oznámení. Informace o odstávce budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. Oznámení ke stažení  07.06.2017 (07:30 – 17:30) – plánovaná odstávka č. 110060540762 Svojetice 101 ,  104 ,  11 ,  12 ,  130 ,  142 ,  16 , …

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení vlastníci či nájemníci pozemků, zemědělci, občané, jménem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vás chceme upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč. Zemědělec — ze zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti máte povinnost, pokud hospodaříte v honitbě, informovat před blížící se sečí uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření proti ztrátám na zvířatech. Informovat můžete také pomocí portálu http://senosec.czu.cz/ Myslivec — Uživatel honitby — myslivec se aktivně…

Zkoušky znalosti hub

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 pro zájemce, kteří chtějí obchodovat s jedlými volně rostoucími houbami z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny 18. května 2017 (čtvrtek) v 10.00 hodin a 27. června 2017 (úterý) v 10.00 hodin zkoušky znalosti hub. informace ke stažení

Přerušení dodávky elektřiny 2.5.2017

Upozorňujeme na plánované přerušení elektřiny v části obce dne 2.5.2017 Níže uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky. Jedná se zejména o ulice nebo jejich části: 10:00 až 12:30 ke stažení Choceradská 5, 33, 80, 99, 119, 125, 195, 236, 291, 310 K Tehovci 212, 223 Mukařovská 114, 188, 213, 218 Podemlejnská 196, Srbínská 211 a 225 Struhařovská 184, 222, 247 č.p. 24, 70/1, 176, 189,…