Změny ve vydávání občanských průkazů od srpna 2021

Od 2. srpna 2021 začal platit nový zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl významné změny. Tou hlavní je, že na základě nařízení Evropské unie budou v občanských průkazech vedeny biometrické údaje, kterými se rozumí zobrazení obličeje a otisk prstu z každé ruky. Tyto biometrické údaje budou uložené v čipu, který je již součástí občanského průkazu (strojově čitelné občanské průkazy). Dále bude automaticky ukončována platnost občanských průkazů, a to ve lhůtě 45 dní, při změnách údajů (např. změna jméno nebo příjmení, rodinného stavu, bydliště). Nově již do občanského průkazu není možné zapsat akademický titul nebo vědeckou hodnost. Pro získání prvního občanského průkazu, při dovršení 15 let věku, stále platí, že žádost je nutné podat na příslušném úřadě nejpozději do 30 dní od data narozenin. Formuláře nejsou potřeba, žádost je vyplňována namístě v elektronickém systému, fotografii pořizuje příslušný úřad. Dosud platné občanské průkazy budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Občan s platným dokladem bez biometrických údajů s ním může cestovat po Evropské unii do konce platnosti dokladu. (www.mvcr.cz)

Zdroj:

Časopis Zápraží