Změny na jízdních řádech linek PID

Od 13.12.2020 dochází k drobným změnám na jízdních řádech linek PID.

Změny, jsou vyvolané zejména drobnými posuny vlakových spojů linky S9 (trať 221), na něž muselo být reagováno z důvodu zachování návazností na autobusové linky (relace vlak -> bus i bus -> vlak).

 

U linek PID 383, 465, 489, 490, 494, 495 a 653 došlo k těmto úpravám:

383 – posouvá se odjezd spoje v pracovní dny z Mukařova do Ondřejova z 8:05 na 8:10; důvodem je reakce na stabilně zpožděný přípoj Prahy; do odvolání trvá garantovaný přestupu u spoje v 23:30 z Hájů (celotýdenně) na noční linku PID 905 z centra

465 – beze změny

489 – drobné posuny spojů z důvodu zajištění návazností z/na linku S9; stále je zrušen spoj v 23:02 z Mukařova do Klokočné (celotýdenně)

490 – drobné posuny spojů z důvodu zajištění návazností z/na linku S9

494 – drobné posuny spojů z důvodu zajištění návazností z/na linku S9; stále je zrušen spoj v 23:10 z Říčan přes Světice a Tehov do Všestar

495 – drobné posuny spojů z důvodu zajištění návazností z/na linku S9

653 – drobné posuny spojů z důvodu zajištění návazností na posunutou linku PID 490

 

Nové jízdní řády by již měly být ve většině případů vyvěšeny na zastávkách. Samozřejmě jsou ke stažení např. na www.pid.cz a zapracovány ve vyhledávačích spojení a aplikacích.