Získání dotace na realizaci chodníku podél komunikace Choceradská

Vážení občané,

s radostí Vám oznamujeme, že jsme byli informováni o získání dotace na realizaci chodníku podél komunikace Choceradská.

Cílem projektu je vybudování nového chodníku vč. autobusových zastávek, přechodů pro chodce a světelného signalizačního zařízení v obci Svojetice (náves – vodojem). Výsledkem bude zajištění bezpečného pohybu občanů v rámci obce.

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Choceradská, I. Etapa.
Program: Integrovaný regionální operační program.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Spolufinancováno Evropskou unií, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR