Závada na vodovodu

V noci z pátku na sobotu došlo k závadě na vodovodní řadu  a tím k přerušení dodávky vody. Pravděpodobně z tohoto důvodu mohlo dojít k přechodnému zhoršení kvality vody. Případné poruchy v dodávce vody hlašte provozovateli vodovodu firmě I.T.V. na tel.: 725 444 994