Zápis do Mateřské školy Svojetice šk.r. 2020/2021

 ZÁPIS               

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE

PRO ŠK. R. 2020 / 2021

12. 5. 2020 od 13: 00h – 17: 00h v tělocvičně MŠ Svojetice

SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.

 

Vzhledem k vývoji epidomiologické situace se může stát, že letošní zápis do mateřských škol pro školní rok 2020-2021 bude probíhat bez účasti dětí i zákonných zástupců. Den otevřených dveří musel být ze stejného důvodu zrušen.

 

Informace k případným změnám formy konání zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy

http://skolka-svojetice.cz a stránkách obecního úřadu Svojetice https://svojetice.cz/

 

Podrobnější informace naleznete v přiložených souborech:

Informace k organizaci a průběhu zápisu 2020-2021 MŠ Svojetice

Kritéria pro přijímání dětí MŠ Svojetice