Zajištění náhradní autobusové linky X557 pro dopravu dětí do školy ve Stříbrné Skalici

Po opakovaných jednáních s Krajským úřadem, KSÚS a ROPIDEM se podařilo obci zajistit zavedení “náhradní” autobusové linky X557, která po dobu uzavírky silnice II/335 ve Stříbrné Skalici zajistí alternativní dopravu dětí do a ze školy ve Stříbrné Skalici po trase Svojetice – Tehovec – Louňovice – Stříbrná Skalice a zpět.
Nová linka bude v provozu počínaje pondělím 14.3.2022. Bude vyjíždět ze Svojetic ze zastávky Svojetice “Na skalce” a tamtéž bude i končit při cestě zpět ze Stříbrné Skalice.

Jízdní řád naleznete ZDE