Žádost o sponzorský dar na vybavení nové školky

Vážení,

přicházíme za Vámi se žádostí o sponzorský dar pro obec na vybavení nové školky.  Důvody, které k tomuto kroku vedou, najdete ve „Svojetinách 1/2015“.

Věřte, že nás netěší Vás s touto prosbou oslovovat, ale náklady se vyšplhaly do výše, kterou při podpisu smlouvy pravděpodobně nikdo nepředpokládal.

Buďte si jisti, že opravdu pomůže jakákoli výše darované částky.

Číslo konta, na které lze sponzorské dary převádět je: 115-156040287/0100

Po ukončení akce bude vyúčtování zveřejněno na www.skolka-svojetice.cz a všem dárcům, kteří přispějí, předem děkujeme!

S pozdravem

Ing. Eliška Olmrová
Starostka obce

Žádost o sponzorský dar na vybavení nové školky (pdf verze)