Výstavba chodníku v komunikaci Choceradská II. etapa a v komunikaci K Tehovci (Náves – Srbín)

Vážení občané,

V posledním čísle Svojetickém fóra jsme Vás informovali ohledně podaného projektového záměru – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Svojetice, který byl v prosinci 2022 schválen Řídicím výborem ITI PMO.

Jedná se o výstavbu chodníku na komunikaci Choceradská vedoucího z návsi směrem k obcím Tehovec a Srbín.

S radostí Vám oznamujeme, že projektový záměr byl 12. 6. 2023 schválen Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a 10. 7. 2023 byl schválen také Řídicím orgánem IROP 2 (MMR).

(Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)