Vyhráli jsme soud

Přijetí žáků do prvního ročníku základní školy Mukařov ve školním roce 2020/2021.

škola soud

Soud řešil žalobu Mukařova na rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o přijetí 18 dětí do ZŠ Mukařov. Těchto 18 dětí mělo v rozhodné době evidován trvalý pobyt v obcích Svojetice, Tehovec, Babice, Louňovice či Štíhlice, tedy ve společném školském obvodu spádové školy ZŠ Mukařov. I přes tyto skutečnosti, obdrželi rodiče rozhodnutí o nepřijetí svých dětí do prvních tříd ZŠ Mukařov. Následně KÚ Středočeského kraje rozhodl o přijetí těchto dětí, kteří včas do prvních tříd nastoupily. Na toto rozhodnutí podala obec Mukařov žalobu. 28.srpna 2023 soud žalobu zamítl a nikomu nepřiznal náhradu nákladů řízení. Krajský soud – zjednodušeně řečeno – uvedl, že v době zápisu do prvních tříd byla stále v platnosti dohoda o společném školském obvodu, kterou se bylo vedení ZŠ Mukařova řídit. Tato dohoda nezanikla z důvodu nemožnosti plnění, ani z důvodu přijetí obecně závazné vyhlášky Mukařova. Přijímací kritéria byla nezákonná. Rozhodnutím KÚSK sice bylo zasaženo do práva na samosprávu obce Mukařov, nicméně soud dal přednost právu dětí na základní vzdělávání. Obec Svojetice byla v tomto soudním řízení osobou zúčastněnou spolu s dalšími, dříve spádovými obcemi.