Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace

  • Vodovod

Provozovatel vodovodu – společnost  I.T.V.            

Havarijní linka vodovod: 725 444 994, zákaznický servis 323 607 782, 722 201 235, provoz@itvcz.eu

  • Kanalizace (tlaková)

Provozovatel kanalizace – Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice

Technický úsek: Stanislav Tichý, 608 782 830

Administrativa: Barbora Střídová, 323 660 600, provoz@svojetice.cz

  • Obecné informace

V některých lokalitách dosud řady vodovodu a kanalizace nejsou vystavěny. Obec v současnosti neplánuje rozšíření vodovodu a kanalizace

ZDE naleznete mapu vedení kanalizačních, vodovodních řadů a přípojek

Rozšíření řadů v místech, které dosud nejsou zasíťovány, je možno vybudováním na své vlastní náklady.

Odečty vodoměrů v obci probíhají  2x za rok (květen, listopad). Odečty provádí pověřený pracovník obce pan Vávra. Odečet vodoměru lze nahlásit i prostřednictvím emailu:

provoz@svojetice.cz

  • Ceny pro rok 2024
Vodné Stočné
51,17 Kč vč. DPH / m3 67,2 Kč vč. DPH / m3
  Směrné číslo
  2.352  Kč vč. DPH/osoba/rok

Dokumenty ke stažení:

Žádost o stanovisko obce

Zhodnocení stavebního pozemku (připojení k vodovodu)

Podklad pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod

Technické podmínky domovních přípojek VaK

Smlouva o odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Všeobecné podmínky o odvádění odpadních vod

Kanalizační řád