Veřejná sbírka na vybavení mateřské školy

Vážení spoluobčané,
na veřejném zasedání 28.4.2015 bylo  jedním z bodů programu i konání veřejné sbírky na vybavení nové mateřské školky. Původní záměr na vybavení mateřské školky nábytkem jsme po konzultaci s odborem správních agend Krajského úřadu ještě rozšířili o výtvarné potřeby, výchovně vzdělávací prostředky a herní prvky. Tím jsme splnili potřebné kroky, sbírku jsme nahlásili Krajskému úřadu Středočeského kraje a bylo nám vydáno Osvědčení o jejím oznámení.

Své příspěvky můžete posílat na účet: 115-156040287/0100 do 30. června 2015.

Pokud bude chtít někdo z dárců uveřejnit své jméno, je nutný jeho předchozí souhlas s tímto zveřejněním, jinak bude na výpisech jeho jméno začerněno.
Průběh sbírky najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ, kde budou zveřejňovány všechny bankovní výpisy i faktury, případně účtenky za nakoupené vybavení.

Děkujeme předem všem, kteří přispějí jakoukoliv částkou, každý příspěvek je potřebný.

Ing. Eliška Olmrová
Starostka obce

Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky

Oznámení o konání veřejné sbírky