Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol – I/2024