Již neplatí: Upozornění! Omezení dodávky pitné vody 17.9.-20.9.2018

Zrušeno! Dodávka vody v září omezena nebude. Aktualizace 3.9.2018

OMEZENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY 17.9.-20.9.2018

Od pondělí 17.9.2018 od 16:00 hod do čtvrtka 20.9.2018 do 12:00 hod (68 hodin) proběhne úplná výluka štolového přivaděče Želivka – odběrné místo Brtnice, odkud je zásobován skupinový vodovod Region Jih, jehož prostřednictvím je Vám dodávána pitná voda.
V tomto období využijeme maximální kapacity všech akumulačních zařízení v naší správě a navážení pitné vody cisternami do vodojemů tak, aby nedošlo k výpadkům v dodávkách pitné vody.
Žádáme vás proto o přepojení vašich domácností na vlastní studny po celou dobu odstávky. Pokud to není možné, prosíme minimalizovat odběr pitné vody z vodovodu na nejnutnější potřebu s vyloučením spotřeby pro zalévání zahrad, plnění bazénů, mytí aut, praní apod.

Doporučujeme zajistit si zásobu užitkové vody (např. pro zalévání toalety) a balenou pitnou vodu.

Pokud by došlo k výpadku v zásobování pitnou vodou, bude operativně přistavena cisterna na místo určené starostkou obce (sledujte web obce).

Po obnovení dodávky vody může dojít k zavzdušnění potrubí a k zakalení vody, která nebude zdravotně závadná, ale doporučujeme zásobit se na období po odstávce balenou vodou pro přímou konzumaci a vaření na 1-2 dny.

Prosíme vás, abyste nám v době kritického sucha pomohli svým odpovědným chováním situaci co nejlépe zvládnout tak, abychom případný interval bez pitné vody zkrátili na minimum.
Jakákoliv nehospodárnost zhorší situaci nejen vám, vašim sousedům, ale i odběratelům v ostatních obcích.

Děkujeme vám za odpovědný přístup.

Provozovatel I.T.V. CZ s.r.o.
Provozovna : Náměstí Emila Kolbena 460, Strančice
Tel.: kancelář 722 201 235, pohotovost 725 444 994