UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU K PARKOVÁNÍ VOZIDEL v zimním období

Žádáme majitele motorových vozidel, aby v průběhu zimního období neparkovali s vozidly na obecních komunikacích. Kolem zaparkovaných vozidel není možné provádět zimní údržbu, tj. prohrnování sněhu a posyp komunikací. Snadno může dojít i k nechtěnému poškození zaparkovaného vozidla technikou zajišťující zimní údržbu.

Buďte ohleduplní k pracovníkům provádějícím zimní údržbu, neztěžujte jim práci a k parkování vozidel využívejte svoje pozemky. Jen tak může být před vaším domem zajištěn řádný úklid komunikace, příp. chodníku.

Děkujeme  za pochopení