UPOZORNĚNÍ NA ZÁHÁJENÍ ŽŇOVÝCH PRACÍ

Vážení spoluobčané, tímto Vám předáváme sdělení od firmy ZEA Světice , a.s.:

UPOZORNĚNÍ NA ZÁHÁJENÍ ŽŇOVÝCH PRACÍ

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce přibližně 15.července 2023 začnou v naší společnosti a jejím okolí žňové práce. Sklizňové práce obilnin a olejnin potrvají cca 34 týdny (v návaznosti na počasí). S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Sklizňové práce kombajny jsou spojeny s vysokou prašností a úletem plev, zejména při vhodných atmosférických podmínkách (silný vítr). V tomto případě může dojít ke znečištění venkovních bazénů, nebo při otevřených oknech zaprášení místností. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna. Po dobu žní se budete na silnicích potkávat se zvýšeným pohybem zemědělské techniky. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.
Dále bychom chtěli doplnit informaci, že mimo naši společnost hospodaří na pozemcích ve vašem okolí i další zemědělské subjekty.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.