Upozornění na udržování čistoty obce

Jak vypadaly kontejnery v sobotu v poledne 11.6.2016 u “El Pasa” a “U Jezírka” můžete vidět na přiložených fotografiích.

2016_06_11 kontejnery El Paso2016_06_11 kontejnery U Jezirka

Všichni dobře ví, jak se třídí odpad a že do směsného odpadu nepatří v žádném případě bio odpad např. tráva, větve…

Kontejnery na papír jsou zjevně prázdné a papírový  odpad je i přesto odhozen vedle popelnic.

Před týdnem dal někdo do kontejneru na hřbitově velké množství zbytků kostí a masa. Zapáchal celý hřbitov, z kontejneru lezli červi – opravdu nechutné.

Firma FCC, která vyváží kontejnery, obci účtuje za každý mimořádný vývoz. V praxi to vypadá takto: pokud je nepořádek kolem popelnic, vysype plný kontejner, pak zaměstnanci firmy FCC seberou vše kolem kontejnerů a vysypou ho znovu. A na Obecní úřad přijde faktura, kde je uvedeno: jednorázový výsyp nádoby, 195 Kč bez DPH (za jedno vysypání), množství…např. v  dubnu 9x, v březnu 7x, v únoru 3x….

Odpad živočišného původu, který byl v kontejneru u hřbitova, nechtěla vyvézt žádná firma.

Jestli tento neutěšený stav bude i nadále pokračovat, bude pravděpodobně nezbytné, zvýšit pro příští rok poplatky za odpad.

Připomínáme, že na Obecním úřadu jsou k dispozici popelnice na bioodpad nebo je možné bioodpad odvézt do Kompostárny ve Struhařově.

Nelze mít pořádek jen doma a toho co je za plotem si nevšímat a odpad vyhazovat bez rozmýšlení do kontejnerů do kterých to nepatří nebo v případě plného kontejneru to nechat vedle něj, i když na jiném místě je kontejner prázdný.

Prosíme, všímejte si i svého okolí a upozorňujte “nepořádníky”, že poškozují nejen přírodu, ale i vás a sami sebe.