Termíny na svoz BIO odpadu v roce 2020

První svoz bioodpadu se uskuteční  dne 24.3.2020.

Poslední svoz se uskuteční dne 17.11.2020.

Svozový den  – lichý týden v úterý