Knihovna letos slaví 90 let

Svojetická knihovna letos slaví 90 let. Měsíc březen je kromě svátku jara již více jak 60 let v naší zemi spojován s Měsícem knihy. Při této příležitosti mi dovolte připomenout, že máme ve Svojeticích důstojnou oslavenkyni, a to Obecní knihovnu, která se může pyšnit tím, že v letošním roce oslaví 90 let své činnosti. Zmínku o této skutečnosti si je možné přečíst v kronice obce Svojetice z let 1975 až 1979, ve které tehdejší kronikář uvádí “knihovna obce…