Svoz nebezpečného odpadu – sobota 15.9.2018

Sobota 15.9.2018SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

místo: u Komunitního centra (dřívější školka), ulice V Průhonu

čas příjezdu: 9:50 hod

nakládka po dobu 20 minut

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné.

Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).

Chceme Vás zároveň požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti. Telefon na dispečera – 283 061 346