Stavební práce na chodníku – ulice Na Obci

Vážení občané,

v současné době probíhají v ulici Na Obci stavební práce, které jsou prováděny v místech chodníku.

Jedná se o budování nové zemní distribuční sítě a výstavby 1 ks distribučního rozvaděče.

Po ukončení stavebních prací budou dotčené komunikace a chodníky uvedeny do původního stavu.

Prosíme občany, aby byli při průchodu danou oblastí opatrní.

Děkujeme za pochopení.