Sociální pomoc Dementia

Vážení občané,

rádi bychom vás informovaly o možnosti poradenství k nové dávce Zálohované výživné od 1. 7. 2021 a zároveň vám v příloze přikládáme aktuální nabídku služby Dementia.

Neváhejte se obrátit na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany i ve věcech odborného sociálního poradenství v těchto oblastech:

 • Průběžně aktualizované terénní i pobytové sociální služby
 • Poradenství ve věci dávek vyplácených Úřadem práce (Příspěvek na péči, Příspěvek na mobilitu, Příspěvek na zvláštní pomůcku, Dávky hmotné nouze, Zálohované výživnénová dávka od 1. 7. 2021)
 • Poradenství ve věcech průkazů pro osoby zdravotně postižené (průkaz TP, ZTP, ZTP/P) a vystavení parkovacího průkazu
 • Poradenství ve věcech kompenzačních pomůcek
 • Poradenství pro oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Poradenství pro rodiny s dětmi
 • Poradenství pro seniory
 • Poradenství pro osoby:
 • pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • ohrožené sociálním vyloučením
 • nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům
 • ohrožené rizikovým způsobem života
 • neschopné splácet závazky a pohledávky
 • bez přístřeší či osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení apod.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat níže uvedené sociální pracovnice.

Jelínková Marcela, Dis. – tel. č. 323 618 238, e-mail: marcela.jelinkova@ricany.cz

Mgr. Lenka Švarcová – tel. č. 323 618 237, e-mail: lenka.svarcova@ricany.cz

 

Dementia_Říčany

Kavarna vcera_plakat_Brandys