Přetížení nádob na bioodpad

Vážení občané,

chtěli bychom Vás upozornit na přeplňování/přetěžování nádob na bioodpad.

Při údržbě našich zahrádek vzniká velké množství bioodpadu, který máme možnost odkládat do hnědých nádob na bioodpad. Co ale málokdo ví, že nosnost této nádoby je 96 Kg. Často se stává, že lidé popelnice přetěžují, což může mít při výsypu za následek poničení nádoby či jejího pádu do svozového vozu. Následné vyproštění nádoby není možné.

Samozřejmě nebude nikdo popelnici před vývozem vážit, aby zjistil, že splňuje danou nosnost.

Jak tedy zjistím, že je popelnice přetížená?

Pokud plnou nádobu jedna osoba ani nenadzvedne a kolečka sotva jedou, tak je přetížená! Pokud nádobu na výsyp tak tak dotáhnu, tak je přetížená. Kolečka se pod tíhou také často vylomí. Musíte tedy odsypat! Plast není kov, který vydrží téměř vše. Také je potřeba si uvědomit, že s nádobami manipulují lidé, takže nepřetěžovat nádoby je slušnost vůči pracovníkům svozové společnosti. Předem děkujeme všem, kteří se takto chovají k lidem i k nádobám!

Pokud máte velké množství bioodpadu, je zde stále možnost jeho odvozu do kompostárny ve Struhařově či do kontejneru na bioodpad v prostorách čističky odpadních vod ve Svojeticích – to vše zdarma 😉 

Kontejner na bioodpad

Kompostárna Struhařov

Zničení biopopelnice z důvodu jejího přetížení není tedy způsobeno výklopem do vozidla, ale nesprávným užíváním nádoby. Domácnost si tak si bude muset pořídit novou nádobu na svoje náklady.