„ POVOLENKY pro průjezd stavbou“ – AKTUALITA

Na základě dalšího vyjednávání dal zhotovitel stavby (ROBSTAV) souhlas s vydáváním povolenek i pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v části Svojetic dotčené rekonstrukcí (2.etapou) a zároveň nemají jinou možnost příjezdu k nemovitosti.