Knihovna letos slaví 90 let

Svojetická knihovna letos slaví 90 let. Měsíc březen je kromě svátku jara již více jak 60 let v naší zemi spojován s Měsícem knihy. Při této příležitosti mi dovolte připomenout, že máme ve Svojeticích důstojnou oslavenkyni, a to Obecní knihovnu, která se může pyšnit tím, že v letošním roce oslaví 90 let své činnosti. Zmínku o této skutečnosti si je možné přečíst v kronice obce Svojetice z let 1975 až 1979, ve které tehdejší kronikář uvádí “knihovna obce…

Plánované akce

Plánované akce ve Svojeticích místo konání (pokud není uvedeno jinak): Komunitní centrum MINIMAX (V Průhonu 153, Svojetice – bývalá školka) Pravidelně: Zdravý životní styl – pro dospělé, s lektorkou jógy – Zuzanou Dobrou, Pondělí 17:30-19:00 a 19:15-20:45 Návrat k životu – s lektorkou pilates – Renatou Schmidt, Úterý a neděle 18:00-19:00 Březen: 27.3.2018 – Dámský klub viz pozvánka v Aktualitách Duben: 10.4. a 11.4. – druhé setkání dětí z MŠ Svojetice v knihovně viz Aktuality 12.4. – Tvořivý kurz – Decoupage…

Druhé setkání dětí z MŠ v knihovně

Obecní knihovna Svojetice a Mateřská škola Svojetice v rámci programu Komunitního centra MINIMAX ve Svojeticích a projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ pořádá pro děti pravidelná setkání „CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“ DRUHÉ SETKÁNÍ POHÁDKOVÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU V ÚTERÝ 10. 4. v 10 : 30 hodin – TŘÍDA VČELKY VE ČTVRTEK 11. 4. v 10 : 30 hodin – TŘÍDA MOTÝLCI Program: Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice Poslech čteného textu Jak proběhlo první setkání: Z prvního setkání si děti odnesly nejen poznatky o režimu…

Dámský klub 27.3.2018

Milé dámy, zveme vás na další setkání Dámského klubu Kdy: úterý 27.3.2018 od 17,30 hodin Kde: V Průhonu 153, přízemí Komunitního centra MINIMAX („stará Mateřská školka“) Kdo: všechny ženy, které se chtějí odreagovat od běžných starostí Příspěvek na provozní náklady budovy: 30 Kč/osoba Navržený program: • Velikonoce nejsou jen shon a stres. • DECOUPAGE pokračování…Nezapomeňte s sebou kromě skleniček, hrnečků a talířků také vyfouknutá vajíčka a nebo vajíčka plastová. • Zdobení velikonočních vajíček –nejsou…

Kontejnery-opět platíme za jiné….

Vážení spoluobčané, bohužel opět budeme muset za někoho uhradit vývoz a likvidaci odpadu, který do kontejneru na směsný komunální odpad nepatří. Tentokrát šlo o kontejner umístěný v ulici K Hájence. Znovu opakujeme, že stavební odpad musí likvidovat stavebník na své náklady a ne odložením do směsného odpadu, kam v žádném případě nepatří! Naše legislativa se podrobně věnuje pravidlům nakládání se stavebním odpadem i jeho samotnou recyklací. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný…

Komunitní centrum MINIMAX – Tvořivé kurzy

Předběžný program Tvořivých kurzů pod vedením Martiny Tůmové z Obchodu pro tvořivé ruce v Říčanech. Na kurzy je nutné se předem přihlásit u paní Tůmové na tel.: 604 380 375. Co všechno se děje v Komunitním centru můžete sledovat v menu KC Minimax Duben 12.4. Decoupage – jarní květináče 250 Kč 26.4. Věnec s růžemi ze stuh 380 Kč Květen 10.5. Pavoučci z korálků a drátků 200 Kč 24.5. Smaltování na plotýnce 300 Kč Červen 7.6. Malované látkové tašky – šablonování 380 Kč 21.6. Náušnice…

Výluky na linkách 489, 490, 494, 495

Dovolujeme si Vás informovat, že od 19.3.2018 dojde k zahájení výluk na linkách PID 489, 490, 494 a 495. 1. Linka PID 494 (společně s linkami PID 385, 428 a 469) bude od 19.3.2018 až cca do konce října 2018 zasažena uzavírkou ul. Politických vězňů v Říčanech. Linky 385, 428, 469 a 494 budou vedeny ze zastávky Říčany,nám. objízdnou trasou ulicemi 17. listopadu a Pod Lihovarem. Spoje výchozí a končící v zastávce Říčany,Nádraží budou začínat a končit v zastávce Říčany,Pod lihovarem. Víkendové…