Volná místa na cvičení

Je několik volných míst na kurzu: Návrat k životu –  s lektorkou pilates – Renatou Schmidt Středa 18:00-19:00 Cvičí se v Komunitním centru Minimax ve Svojeticích (bývalá MŠ). Lektorka nabízí v případě dostatečného zájmu také neděli od 18:00 hod. Permanentka na 6 lekcí = 600 Kč, Jedna lekce = 120 Kč Nutné se předem přihlásit. Kontakt a další informace: renykuk@gmail.com

Úřední hodiny od 19.11. do 30.11.2018

Oznamujeme vám změnu úředních hodin v období od 19.11.2018 do 30.11.2018. Pondělí 19.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka nepřítomna, místostarostka přítomna.  Středa 21.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Pondělí 26.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Středa 28.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Termíny schůzek na jiný den nebo hodinu lze dohodnout emailem nebo telefonicky. Změna je z důvodu nepřítomnosti dosavadní starostky a místostarostky…

Podemlejnská – stavební povolení

Informujeme vás, že Obec Svojetice po dlouhém vyřizování obdržela stavební povolení na stavbu nazvanou: „Svojetice – ul. Podemlejnská a Srbínská“. Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace a přilehlých ploch v ulici Podemlejnská a Srbínská včetně odvodnění ploch. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem. Podél ulice Podemlejnské je navržen chodník, který bude ze zámkové dlažby. Odvodnění bude do stávajících a nově navržených uličních vpustí, dále budou doplněny šachty pro zajištění čištění. Napojení bude do stávajícího potoka.

Knihovna – uzavření 21.11. – 5.12.2018, novinky

Svojetická knihovna rozšířila pěkný knižní fond k zapůjčení cca o 400 nových knih pro děti a dospělé z dlouhodobé zápůjčky z Regionální knihovny Benešov. Dále oznamujeme čtenářům, že ve dnech 21.listopadu, 28.listopadu a 5.prosince 2018 bude knihovna z provozně – technických důvodů pro čtenáře uzavřena. Knihovna bude opět otevřena 12.12.2018 a tento den také proběhne autorské čtení spisovatelky dětských knih – paní Terezie Radoměřské. Na slavnostní akci jsou všichni srdečně zváni. Dne 13.listopadu se bude konat pravidelný…