Oznámení o hnojení organickými i anorganickými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin

Vážení spoluobčané, tímto Vám předáváme sdělení od firmy ZEA Světice , a.s.:

Dovolujeme si Vám oznámit, že na pozemcích obhospodařovaných firmou ZEA Světice, a.s. bude probíhat průběžně od 24.03.2023 do cca 15.11.2023 dle aktuální potřeby chemická ochrana rostlin a hnojení organickými i anorganickými hnojivy.
Bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
Přesto se DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJE vstup na ošetřené pozemky.

OZNÁMENÍ VČELAŘŮM A MAJITELŮM VČELSTEV:
Dovolujeme si Vám oznámit, že na pozemcích obhospodařovaných firmou ZEA Světice, a.s. bude probíhat od 24.03.2023 do 15.11.2023 průběžně dle aktuální potřeby chemická ochrana rostlin.
Bude postupováno v souladu s platnými zákony a vyhláškami o ochraně včelstev. Kvetoucí porosty, v letošním roce porosty řepky ozimé, budou ošetřovány v období května a června přípravky na ochranu rostlin, které nejsou nebezpečné pro včely.
V případě nutnosti ošetřit pozemky (pouze v případě kalamitních výskytů škodlivých činitelů a v souladu s platnou legislativou) přípravkem označeným jako nebezpečný pro včely, bude o této skutečnosti společnost ZEA Světice, a.s. informovat dotčené včelaře formou Portálu farmáře emailovou zprávou.
Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne. Denní let včel je určen hodinu po západu slunce (zdroj: vyhláška č. 327/2012 Sb.).