Opět kontejnery….K Jezírku

Dovolujeme si vám opětovně ukázat, jak vypadaly kontejnery umístěné v lokalitě K Jezírku dnes ráno. Mohli jste tu nalézt koberec, sekačku, plastové přepravky, gril i několik zabalených párů lyží. Pro tento druh odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery nikoli kontejnery na tříděný odpad a směsný odpad nebo jejich okolí. Kontejner na velkoobjemový odpad byl 12.5.2018 umístěn Na Vyhlídce a 26.5.2018 bude umístěn na stanovišti Ke Klokočné. Od 23.6.2018 bude velkoobjemový kontejner v obci každou sobotu viz https://svojetice.cz/odpady/.

Tímto vás prosíme, pokud potřebujete, využívejte kontejnery dle jejich účelu. Pokud je v kontejneru odpad, který do něj nepatří, musí obec hradit jeho vývoz, neobdrží nic za tříděný odpad a navíc obec hradí úklid kolem kontejnerů. Upozorňujeme, že tyto zvýšené náklady se mohou projevit v ceně za svoz odpadu na příští rok.

Děkujeme těm, kteří udržují pořádek.