Obecní úřad

https://svojetice.cz/obecni-urad/zakladni-informace-a-kontakty/

Zastupitelstvo obce

Zápisy ze zasedání

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poplatky

Hospodaření obce

Dotace

Školství

Územní plán obce