Nové obecní elektrovozidlo

Vážení občané,

obci Svojetice se díky poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy podařilo získat nové elektrovozidlo.

Cílem pořízení elektromobilu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí v obci Svojetice a to zejména snížením emisí z dopravy a snížením hlukové zátěže prostřednictvím využívání vozidla s alternativním pohonem. Elektromobil bude využíván jako dopravní prostředek při výkonu činností souvisejících se správou obce.

Pořízený elektromobil bude mít rovněž pozitivní vliv na rozpočet obce, a to z důvodu nízkých provozních výdajů.

Provoz elektromobilu by kromě zajištění potřebných služeb a úspory nákladů měl mít silný osvětový efekt u veřejnosti.

 

Název projektu: Pořízení elektrovozidla pro obec Svojetice.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
Realizace projektu: listopad 2022 – červen 2025.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Generation EU.