Nevyvezené kontejnery 14.10.2019

Dne 14.10.2019 firma na odvoz odpadů nezajistila vývoz kontejnerů na směsný odpad.

Po naší urgenci byl firmou přislíben vývoz kontejnerů dne 17.10.2019 (čtvrtek) a veškerý úklid okolního odpadu, který vznikl nevyvezením.