Neprůjezdnost komunikace Stará cesta od 13.6.2022

Vážení občané,

tímto Vám oznamujeme započetí výkopových prací v ulici Stará Cesta od pondělí 13.6.2022.

Komunikace bude pravděpodobně jeden týden neprůjezdná z důvodu zhotovení vodovodního a kanalizačního řadu.

Děkujeme za pochopení.

Místo výkopových prací je vyznačeno červeně: